“A passion for folk music, with the talent to match.”  – Rock n reel Magazine

Catrin has been lucky enough to play music with some of the most The folk musicians in Wales over the past 15 years or so, many of which appear on her solo album Nain’s Kitchen.

Mae Catrin wedi bod yn ddigon ffodus i chwarae cerddoriaeth gyda rhai o’r cerddorion gwerin mwyaf talentog yng Nghymru dros y 15 mlynedd diwethaf, ac mae llawer ohonynt yn ymddangos ar ei halbwm unigol Cegin Nain.

They include; Gan gynnwys;
Mike Lease – fiddle/ ffidil + bouzouki (Yr Hwntws/ Hafren)
Chris Knowles – Celtic harp/ telyn Celtaidd, bouzouki + whistles/ chwibanau (Hafren/ Mooncoin)
Alan Cooper – fiddle/ ffidil (Whiskey river/ Allan yn y fan)
Nathan Lewis Williams – bouzouki + guitar (Dragonsfly)
Rob Venables – harmonica (Blues state UK)
Tim Orrell – whistles/ chwibanau, flute/ ffliwt, bodhran + vocals/ llais (Tornish)

During that time Catrin has also been a member of the ground breaking Welsh folk project 10 Mewn Bws. The aim of the project was to reinterpret and demystify traditional Welsh folk music by selecting ten musicians from different musical backgrounds to research their musical roots and to reinterpret Welsh traditional music in a ways relevant to them, and to modern audiences. The project was a great success, culminating with an album launch and tour of Wales.

Yn ystod y cyfnod hwnnw mae Catrin hefyd wedi bod yn aelod o’r prosiect gwerin Cymreig arloesol 10 Mewn Bws. Nod y prosiect oedd ail-ddehongli ac amlygu cerddoriaeth werin draddodiadol Gymreig drwy ddewis deg cerddor o wahanol gefndiroedd cerddorol i ymchwilio i’w gwreiddiau cerddorol ac ail-ddehongli cerddoriaeth draddodiadol Gymreig mewn ffordd sy’n berthnasol iddyn nhw, ac i gynulleidfaoedd modern.
Roedd y prosiect yn llwyddiant mawr, gan arwain at lansio albwm a thaith trwy Gymru.

You can listen to and buy the album here. Gallwch wrando ar yr albwm a’i brynu yma.

https://sainwales.com/store/sain/sain-scd2696

10 Mewn Bws at The Hay on Wye literary festival 2013, playing to a full house.

Since 2015 Catrin has been the lead singer with one of Wales’ best known folk bands, Allan yn y fan. The multi instrumental 6 piece are as famed for their beautiful vocals as they are for their fiery instrumentals. They breathe new life into traditional Welsh folk music as well as writing new material inspired by their homeland and travels. Catrin has had a wonderful time gigging with the band as they have toured the UK, Ireland and Europe.

Ers 2015 Catrin fu’r prif ganwr yn un o fandiau gwerin mwyaf adnabyddus Cymru. Mae’r grwp aml-offeryn 6 aelod mor enwog am eu gwaith lleisiol hyfryd ag y maent am eu gwaith offerynnol tanllyd. Maen nhw’n rhoi bywyd newydd i gerddoriaeth werin draddodiadol Gymreig yn ogystal ag ysgrifennu deunydd newydd a ysbrydolwyd gan eu mamwlad a’u teithiau. Mae Catrin wedi cael amser gwych yn gigio gyda’r band gan eu bod wedi teithio’r Deyrnas Unedig, Iwerddon ac Ewrop.

Learn more about the band here. Dysgwch mwy am y band yma.

http://www.ayyf.co.uk

Digital downloads of all tracks are available from iTunes or if you prefer a real CD please click below or order via the contacts page.

Gellir lawrlwytho’r holl draciau oddi ar iTunes neu os yw’n well gennych CD go iawn, cliciwch isod neu archebwch drwy’r dudalen gysylltiadau.

Nain’s Kitchen/ Cegin Nain £10.00 + £1.50 p&p

Nain’s kitchen / Cegin Nain

The debut solo album from Catrin O’Neill. A mix of Welsh, Irish and original folk music to make you dance, smile and cry. Also featuring Mike Lease, Chris Knowles, Nathan Lewis Williams and John Llewelyn Perkins.

£11.50

NEWiD (with Allan yn y fan) £10.00 + £1.50 p&p

NEWiD

The band’s most recent album, their sixth to date, featuring thenew-ID/line-up, with two new members; Alan Cooper on fiddle and Catrin O’Neill on lead vocals. This album comprises 12 traditional and new song and dance tracks, ranging from lively to sublime.

£11.50

Solo album by Catrin O’Neill.

https://m.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nmB4GUzMBY9IBZJ4JEqFjNEQPedY9pPQM

There are currently not any MUSIC – creddoriaeth available.