A folk wedding – Priodas werin

Your magical day

Eich diwrnod hudol

I have worked as professional musician for over 15 years, specialising in Welsh and Celtic music. For weddings I can play during the wedding reception, from the guests’ arrival, through the meal up to the beginning of the speeches. I am also happy to play for the wedding ceremony itself, for the guests’ arrival at the ceremony, the bride’s entrance, and during interludes such as the signing of the register.

As well as the sparkling gentle sounds of voice and guitar to sing a traditional love song as you walk down the aisle, there is also the option of a lively and uplifting set, even a good old drinking song or two for later on in the proceedings.

With the addition on a second musician, usually a Celtic harper or fiddle player, there is also the option of lively jigs and reels to get your guests up and dancing. If you would like a Ceilidh band for special day do let me know as there are two that I regularly work with.

Are you planning on getting married outdoors or a venue without electricity? No problem, I have a portable battery pack so I can power my P.A. wherever you would like me to play.

An off-grid wedding is no problem!

If your wedding or event has a theme or colour scheme, please do let me know as I can tailor my outfit to fit your requirements. I’m also happy to learn requests for your big day with enough notice.

To have a chat about your special day, drop me an email to catrinoneill@yahoo.co.uk or call on 07951 011 493.

“Catrin was amazing, so lovely and listened to everything I asked her to do. She was so kind and professional couldn’t recommend her enough. Beautiful singing voice!” – Scot and Harret’s Wedding, Llanelidan Village Hall.

“If you’d like a magical day, you want something traditional and someone from the heart of Wales, she’s your lady. I highly recommend her to anyone in a heartbeat, based on her beautiful voice and the way she makes people feel. Thank you Catrin O’Neill. You’ve made my day unforgettable”– Sam and Geraint’s Wedding Aberystwyth- Registry Office and Marine Hotel Reception

Rydw i wedi gweithio fel cerddor proffesiynol ers dros 15 mlynedd, yn arbenigo mewn cerddoriaeth Gymraeg a’r Celtiaid. Ar gyfer priodasau gallaf chwarae yn ystod derbyniad y briodas, o ddyfodiad y gwesteion, drwy’r pryd hyd at ddechrau’r areithiau. Rwy’n hapus hefyd i chwarae ar gyfer y seremoni briodas ei hun, ar gyfer dyfodiad y gwesteion yn y seremoni, mynedfa’r briodferch, ac yn ystod adegau fel arwyddo’r gofrestr.

Yn ogystal â synau tyner llais a gitâr i ganu cân serch traddodiadol wrth i chi gerdded i lawr yr eil, mae yna hefyd yr opsiwn o set fywiog a dyrchafol, hyd yn oed hen gân yfed neu ddwy am yn hwyrach ymlaen yn y nos.

Gydag ychwanegiad ail gerddor, fel arfer yn chwaraewr telyn neu ffidl, mae yna hefyd yr opsiwn o jigs a reels bywiog i gael eich gwesteion i fyny a dawnsio. Os hoffech chi fand Twmpath am y diwrnod arbennig gadewch i mi wybod gan fod yna ddau yr wyf yn gweithio gydag yn rheolaidd.

Ydych chi’n bwriadu priodi yn yr awyr agored neu leoliad heb drydan? Dim problem, mae gen i becyn batri cludadwy felly gallaf bweru fy P.A. lle bynnag yr hoffech i mi chwarae.

Nid yw priodas oddi ar y grid yn broblem!

Os oes gan eich priodas gynllun thema neu liw, rhowch wybod i mi gan y gallaf deilwra fy ngwisg i gyd-fynd â’ch gofynion. Dwi hefyd yn hapus i ddysgu ceisiadau am eich diwrnod mawr gydag ychydig o rybudd.

I gael sgwrs am eich diwrnod arbennig, anfonwch e-bost at catrinoneill@yahoo.co.uk neu ffoniwch 07951 011 493.

“Fe wnaeth Catrin ein diddannu ni ar draeth Aberdyfi yn ystod priodas ein merch, Alys ar y 10fed o Fedi. Roedd ei ferfformiad hi yn rhagorol ac roedd pawb wedi dwli clywed Catrin yn canu caneuon gwerin o Gymru ac Iwerddon. Atgofion melys iawn o briodas bendigedig.” – Rhian a Josh, Aberdyfi.

“Catrin was the perfect match for out woodland wedding. She took a song that we requested and made it her own for my wife to walk down the isle to, I would happily recommend her to anyone.” – Pete and Dawn Naylor’s Wedding in Dreamy Hollow Woodland Campsite, Norfolk.

#welshweddingsinger #cantorespriodas #welshfolkwedding #folkweddingsinger #priodaswerin